ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Výber vhodného filtra

Mechanické nečistoty, farba, zápach alebo chuť

Zafarbenie vody je väčšinou spôsobené prítomnosťou organického materiálu, ktorého pôvodcom je rozkladajúca sa vegetácia. Nepríjemný zápach a chuť môže vznikať v samotných zásobách vody, v priemyselných úpravniach vody pri reakciách s chemikáliami alebo v rozvodoch vody. Koncentrácia chlóru vyššia ako 500 mg/l ma za následok slanú chuť vody. Chuť a zápach " zhnitých vajec " zapríčiňuje hydrogén sulfid. Vysoký obsah rias vo vode môže byť pôvodcom " rybacieho " alebo " korenistého " zápachu vody. Mechanický filter v kombinácii s filtrom s aktívnym uhlím dosahujú vynikajúce výsledky pri odstraňovaní nežiaduceho zápachu, chuti a zafarbenia.

 

Chlór

Chlorácia je najpoužívanejší spôsob dezinfekcie vody. Dezinfekcia je nevyhnutná pre odstraňovanie škodlivých baktérií zo zásob pitnej vody. Pri dávkovaní chlóru do vody vzniká množstvo nových zlúčenín. Reakciou chlóru s organickým materiálom vo vode dochádza k vzniku nebezpečných karcinogénnych zlúčenín trihalometánov. Štyri hlavné trihalometány sú trichlórmetán (chloroform), dibromochlórmetán, dichlórbromometán a bromoform. Výskumy potvrdili súvislosť medzi výskytom trihalometánov v zásobách pitnej vody a rakovinou močového mechúra a hrubého čreva.
Filtre s aktívnym uhlím sú najefektívnejšie pri odstraňovaní chlóru, trihalometánov a iných vedľajších produktov vznikajúcich pri chlorácii.

 

Baktérie

Nie všetky baktérie prítomné vo vode sú škodlivé. Škodlivé baktérie, patogény, zapríčiňujú choroby ako týfus, dyzentéria, gastroenteritída, infekčná žltačka alebo cholera. Zásoby vody by mali byť pravidelne testované, či nie sú kontaminované biologickými patogénmi. Pri testovaní sa zisťuje prítomnosť baktérie Escherichia Coli. Ak je táto baktéria prítomná vo vode spolu s vysokými obsahom dusičnanov a chloridov, zvyčajne to indikuje skutočnosť, že voda bola kontaminovaná odpadom z kanalizácie a pripúšťa sa prítomnosť patogénnych baktérií.
Baktérie sú odstraňované z vody mikrofiltráciou alebo chemickou oxidáciou a dezinfekciou. Široko používaná metóda chemickej oxidácie a dezinfekcie je chlorácia.


Dusičnany a Dusitany

V ľudskom tele v hornom tráviacom trakte sú dusičnany redukované na dusitany. Táto chemická reakcia prebieha vo väčšom rozsahu u detí ako u dospelých z dôvodu zásaditejšieho prostredia v hornom tráviacom trakte. Dusitan oxiduje hemoglobín na methemoglobín, čo má za následok zníženie schopnosti krvi prepravovať kyslík. V určitých prípadoch môže po anoxii (nedostatok kyslíka) nasledovať i smrť. Dustitany taktiež spôsobujú rakovinu celého zažívacieho traktu, sú to karcinogénny.


Tvrdá voda

Tvrdosť vody je zapríčinená iónmi horčíka a vápnika, ktoré obohacujú pitnú vodu v pôde. Tvrdá voda je dôvodom tvorby vodného kameňa. Vodný kameň znižuje životnosť zariadení ako napríklad práčky, umývačky riadu, vodovodné batérie, prietokové ohrievače alebo kotly. Nánosy vodného kameňa znižujú účinnosť väčšiny energetických zariadení napájaných tvrdou vodou. Vodný kameň tvorí biele škvrny na vodovodných batériách a rôznych chrómových doplnkoch. Pre úpravu tvrdej vody pre domácnosti je najvýhodnejšie použiť prípravok Siliphos. Pri dávkovaní prípravku ostáva koncentrácia vápnika a horčíka vo vode rovnaká ako pred úpravou, avšak nedochádza k tvorbe vodného kameňa v dôsledku zmeny ich vlastností.


Pesticídy

Pesticídy sa dostávajú do vody ako odpad z poľnohospodárstva. Pesticídy sa zväčša rozložia po splnení funkcie, na ktorú boli vyrobené. Ku kontaminácii vody pesticídmi dochádza pri nedostatočnom rozklade pesticídov v pôde. Aktívne uhlie je najefektívnejšia metóda odstraňovania pesticídov.

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode