ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Dusičnany vo vode

Svetová zdravotnícka organizácia WHO zaraďuje dusičnany medzi hlavné chemické rizikové faktory, ktoré ohrozujú zdravie detskej populácie.

V EÚ aj na Slovensku je limitnou hodnotou pre dusičnany v pitnej vode z vodovodu 50 mg/l. Dovolím si zacitovať zo správy Greenpeace o dusičnanoch:

„Mnoho lekárov považuje túto hodnotu za príliš vysokú, najmä pre malé deti a odporúča maximálny limit 25 mg na liter vody. V tele sa dusičnany premieňajú na dusitany. Dusitany sú priamo nebezpečné pre malé deti aj v hodnotách pod oficiálnym limitom. Prostredníctvom oxidácie hemoglobínu, ktorý prenáša kyslík v tele, môže vystavenie dusitanom viesť k methemoglobinémii, teda k neschopnosti hemoglobínu prenášať kyslík. Organizmus malých detí ešte nie je schopný rozložiť methemoglobín dostatočne rýchlo. To môže viesť k nedostatočnému zásobovaniu tela kyslíkom. Takáto otrava sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť dokonca až k uduseniu.“(Zdroj: https://www.greenpeace.sk/campaigns/story/story_47.html )

Na nebezpečné účinky dusičnanov v pitnej vode neupozorňuje len Greenpeace, ale aj mnohí pediatri a odborníci na životné prostredie. Pre kojencov ešte donedávna u nás platil limit maximálne 15 mg/l. Tento limit platil vyše 40 rokov. Pred pár rokmi bol ale zrušený, legislatíva sa prispôsobila normám EÚ, kde sa „kojenecký limit“ jednoducho nerieši.

Na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek, sú sprístupnené materiály týkajúce sa dusičnanov a ich vplyvov na deti. „Pitný režim v prvom roku života. Dojča potrebuje viac vody na 1 kg telovej hmotnosti ako dospelý. Materské mlieko je prispôsobené svojim zložením potrebám dojčaťa a dodáva stavebné látky, vitamíny, soli, všetky potrebné tekutiny a je nenahraditeľné. Pokiaľ z vážneho dôvodu mamička nemôže dojčiť, pripravuje dieťaťu umelú výživu z vody a sušeného mliečneho prípravku, je mimoriadne dôležité, aby voda vyhovovala špecifickým požiadavkám. Voda s obsahom dusičnanov vyšším ako 10 mg/l sa nesmie používať ani na priame pitie, ani na prípravu umelej výživy...“

Vplyvom dusičnanov sa zaoberá napr. aj Slovenská agentúra životného prostredia, odborné stanoviská zverejňuje vo svojom časopise Enviromagazín. Zaujímavým čítaním je článok MUDr. Kataríny Slotovej „Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie“.

Keďže dojčatá ani malé deti si nevyberajú sami, čo budú piť, je na nás dospelých aby sme vedeli viac o vode, ktorá je pre nich vhodná a zdravá. Dieťa nie je zmenšenina dospelého človeka a na mnohé látky reaguje oveľa citlivejšie. Látky, ktoré sú obsiahnuté v klasickej vode z vodovodu, a ich limity sú nastavené pre dospelú populáciu. To, čo možno nespôsobí komplikácie zdravému dospelému, môže byť pre detský organizmus nebezpečné.

Pri pitnom režime našich najmenších, by sme preto mali zvážiť dostupnú pitnú vodu, najmä čo sa týka obsahu dusičnanov ale aj sodíka, ktorý môže vznikať ako vedľajší produkt pri požívaní niektorých filtrov. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že ani varom nezabezpečíme aby bola voda z vodovodu automaticky vhodná na prípravu stravy pre dojčatá. Prevarením síce odstránime živé mikroorganizmy, chlór alebo oxid uhličitý, ale nezmeníme chemické zloženie vody. Vo všeobecnosti pediatri aj odborníci z orgánov verejného zdravotníctva odporúčajú pre prípravu stravy a pitný režim dojčiat „dojčenskú vodu“ resp. vodu upravenú fltráciou.

Pri deťoch platí, že by mali piť častejšie ako dospelí. Čím je dieťa mladšie, tým viac vody jeho telo obsahuje a aj látková premena prebieha rýchlejšie. Dieťa je nedostatočným prívodom tekutín tak ohrozené oveľa viac ako dospelý. U novorodenca podiel vody tvorí až 80 % telesnej hmotnosti, u dospelého tvorí voda asi 65 %. Keďže voda pomáha telo očisťovať, je potrebné ju deťom podávať pravidelne, pretože naše najmenšie ratolesti nám nevedia povedať, že ich trápi smäd. Dehydratácia u detí môže byť veľmi nebezpečná a môže viesť k poškodeniu organizmu. Kým sú deti dojčené, dostávajú veľkú časť tekutín od matky, ale postupne by sme mali deti učiť piť. A čo môže byť lepšie ako naučiť svoje dieťa piť zdravú vodu? Ročné dieťa potrebuje približne 1 000 - 1 500 ml tekutín, ktoré dokáže získať čiastočne zo stravy a čiastočne ich musíme zabezpečiť pitím. Pitím zdravej vody, bez nežiaducich zložiek, ktoré by mohli ich organizmus zaťažiť látkami s ktorými sa ešte nevedia dobre vysporiadať.

Autor textu : Lucia Tomišová

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode