ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Princíp systému

Princíp fungovania solárneho systému


Každý solárny systém sa skladá z batérie solárnych kolektorov, umiestnenej zvyčajne na streche budovy, zásobníka úžitkovej vody umiestneného zvyčajne v budove v strojovni a čerpadlovej zostavy s elektronikou umiestnenej väčšinou v strojovni. 


  Princíp fungovania solárneho systému je nasledovný: solárny kolektor mení slnečné žiarenie na teplo. Nosičom tepla je nezamŕzajúca zmes propylenglykolu cirkulujúci v solárnej inštalácii pomocou obehového čerpadla umiestneného v čerpadlovej zostave. Batéria solárnych kolektorov je prepojená potrubím s výmenníkom tepla umiestneným v zásobníku úžitkkovej vody. Zmes propylenglykolu - nosič tepla preberá teplo zo solárnych kolektorov a odovzdáva ho výmenníku umiestnenému v zásobníku úžitkovej vody, ktorý ohrieva úžitkovú vodu. 

 

V korektne nadimenzovanej inštalácii rozdiel teplôt medzi kolektormi a výmenníkom tepla v zásobníku úžitkovej vody dosahuje max. 15 st. C. Znamená to, že kolektor je ohriaty vždy na vyššiu teplotu ako úžiková voda a následne je výmenník schopný preniesť získanú tepelnú energiu do zásobníka úžitkovej vody. Taktiež správne navrhnutý solárny systém neprehrieva úžitkovú vodu na teplotu vyššiu ako 70 st. C. Môže to sposobiť poškodenie potrubia a spojov potrubia teplej úžitkovej vody. Čím je pracovná teplota solárneho kolektora vyššia, tým sú vyššie aj tepelné straty inštalovaného solárneho systému.
 

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode