ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Vodné filtre a ich použitie

O vhodnosti vody na pitné účely dodávanej vo verejnej sieti niet pochybnosti. Norma STN 75 7111 stanovuje presné kritériá, ktoré by mal každý správca dodržiavať. Stáva sa však, že limity niektorých hodnôt sú z rôznych príčin prekročené.V takom prípade je pravdepodobné, že zdravotný stav ľudí nielen zdravých, ale aj trpiacich rôznymi napr. kožnými chorobami alebo alergiami, sa nebude aj napriek medikamentóznej liečbe zlepšovať.

Pri neoverených zdrojoch pitnej vody (studne) je veľká pravdepodobnosť, že aj napriek tomu, že voda vyzerá a chutí dobre, môže obsahovať rôzne látky, ktoré v dlhodobom časovom horizonte spôsobia človeku zdravotné problémy. Spomeňme len okrajovo dusičnany a dusitany dostávajúce sa do podzemných vôd v čase hnojenia pôdy, rôzne baktérie, ťažké kovy a pod. Spôsobujú často ochorenia, ktoré môžu viesť v prípade mladého alebo slabého organizmu až k ohrozeniu života.

Väčšina vyššie spomenutých nebezpečenstiev číha aj na domáce zvieratá či domáce spotrebiče a vybavenie okolo nás. Nezabudnite, že ani im neprospieva tvrdá alebo inak znečistená voda.

1 VÝBER VHODNÉHO FILTRA V PRÍPADE PRIPOJENIA NA VODOVOD / STUDŇU
2 DUSIČNANY vo vode a zdravie našich detí
3 Je CHLÓR vo vode z vodovodu úplne neškodný?
4 Základy o vode a filtrácii
5 Desatoro o pitnej vode
6 Čo je to voda
7 Rozbor pitnej vody
8 STN 75 7111 Pitná voda
9 Tvrdá voda

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode