ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Získajte vyššiu štátnu dotáciu !!!

24.08.2009 12:03

MH SR spustilo Program vyššieho využitia biomasy  a slnečnej energie v domácnostiach

Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009.
V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila vláda SR 8 mil. eur na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Program, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR je účinný od 20. apríla 2009. Zameriava na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy. 
Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice).

Kontaktné adresy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Región Kontaktné osoby Tel. číslo
Bratislava Jan rousek, Ivana Ďuricová 0917 250 000
Trenčín Anton Čelinský, Dušana Helešová 0917 249 000
Banská Bystrica Roman Uhrina, Renáta Rušteková 0917 248 000
Košice Mária Šalamonová, Jozef Skonc 0917 247 000

V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory a žiadateľom bude správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach stanovuje výšku dotácií a podmienky pre pridelenie dotácií nasledovne:


200 € za m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 absorbčnej plochy vrátane v rodinnom dome,
50 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu nad 8 m2 absorbčnej plochy v rodinnom dome,
100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk.

Uvedeným programom sa zabezpečí významný stimul pre inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré budú spĺňať podmienku environmentálnej prijateľnosti s cieľom nielen zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ale aj zabezpečiť efektívny spôsob krytia energetických potrieb domácností.
  Úplné znenie programu je zverejnené na webovej stránke  Ministerstva hospodárstva a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.


Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach má naplniť ciele Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie. Tento program je v súlade s výnosom č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX

mitrox@mitrox.sk

Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika

+421 903 127 464

Vyhľadávanie

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode