ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Prvé dotácie SCHVÁLENÉ !!!

10.10.2009 11:05

Ministerstvo hospodárstva schválilo prvé dotácie na slnečné kolektory


        MH SR schválilo prvé dotácie na slnečné kolektory. V minulom týždni po prvýkrát zasadala komisia Ministerstva hospodárstva SR na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Komisia posúdila žiadosti, ktoré prešli formálnou kontrolou všetkých náležitostí podľa uvedeného programu a súhlasila s poskytnutím dotácie pre 284 žiadateľov v celkovej výške 288871 eur. Z celkového počtu schválených žiadostí 97 % tvorili žiadostí o dotáciu na slnečné kolektory na   rodinné domy. Žiadatelia, ktorí uspeli, dostanú v najbližších dňoch vyrozumenie a návrh zmluvy na podpis. Ministerstvo hospodárstva SR prevedie dotáciu na účet žiadateľa po podpise zmluvy a jej spätnom zaslaní na určenú adresu. Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach Ministerstvo hospodárstva SR spustilo 20. apríla 2009. V auguste boli podmienky poskytovania zjednodušené a zároveň sa  zvýšila výška dotácie. Aj vzhľadom na uvedené MH SR očakáva v nasledujúcich mesiacoch vyšší záujem o získanie dotácie.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA.
Publikované: dňa 8. októbra 2009

 

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX

mitrox@mitrox.sk

Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika

+421 903 127 464

Vyhľadávanie

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode