ZELENÁ ENERGIA PRE VÁŠ DOMOV

Pätina zo sumy na tohtoročné dotácie na kotly a kolektory už má žiadateľov

29.03.2011 11:14

Ku koncu februára 2011 evidovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 554 nových žiadostí o dotácie na kotly na biomasu a slnečné kolektory s požadovanou sumou vyše 500 tisíc €. Domácnosti sa v nich uchádzajú o takmer pätinu z balíka 2 675 200 €, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR tento rok vyčlenilo na dotácie. 

Nové žiadosti budú posudzované podľa pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. SIEA naďalej prijíma žiadosti, pričom žiadatelia o dotáciu, podobne ako ďalší záujemcovia o informácie o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré agentúra poskytuje v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.


Žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu k 1. 3. 2011

 

PODPORA PRE: Schválené Novoprijaté neschválené SPOLU
Kotly na biomasu - rodinné domy 804 192 7 1003
Solárne kolektory - rodinné domy 3287 356 17 3660
Solárne kolektory - byty 24 6 1 31
SPOLU 4115 554 25 3694


Dotácie zo štátneho podporného Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach môžu rodinné a bytové domy využívať od apríla 2009. Štátne dotácie na inštaláciu kotlov a kolektorov boli doteraz schválené 4 115 žiadateľom v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

V biomase vedie stredné Slovensko

Žiadosti o dotácie na inštaláciu kotlov na biomasu tvoria necelú štvrtinu. O dotovanie kotlov majú záujem predovšetkým obyvatelia stredoslovenského regiónu. Štátnu podporu na inštaláciu kotlov na biomasu už získalo vyše 800 rodinných domov, ďalších vyše 200 čaká na schválenie žiadosti. Takmer dve tretiny z týchto žiadostí sa týkajú kotlov na splyňovanie dreva, zvyšok tvoria väčšinou kotly na pelety. Drevené brikety spaľuje v kotloch 8 žiadateľov.

Takmer šestina kolektorov je v okolí Žiliny

Vyše tri štvrtiny žiadostí súvisí s inštaláciou slnečných kolektorov. Väčšina využíva slnečnú energiou na ohrev teplej vody. Zhruba 11 percent inštalácií, najmä v novostavbách, má solárny systém určený aj na podporu vykurovania.

Dotácia už bola schválená 3287 rodinným domom, ktoré si nechali inštalovať slnečné kolektory. Na schválenie žiadosti čaká ďalších vyše 350 domácností. Až tri štvrtiny z týchto žiadostí sa týkajú plochých kolektorov. Trubicové kolektory sa na strechách objavujú zriedkavejšie. Medzi regióny s najväčším počtom zaevidovaných inštalácií kolektorov patrí Banskobystrický a Trenčiansky kraj, ale aj severnejšie položený Žilinský kraj. V každom z nich o príspevok na kolektory požiadalo viac ako 500 domácností.


Prehľad zaevidovaných žiadostí podľa krajov k 1. 3. 2011**


*Údaje zahŕňajú schválené a novoprijaté žiadosti

Zdroj: SIEA

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX

mitrox@mitrox.sk

Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika

+421 903 127 464

Vyhľadávanie

© 2009-2024 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode